Projekt PL-EV-FC

Projekt: Adaptacyjny system sterowania hybrydowym układem generowania energii elektrycznej do napędu pojazdu elektrycznego – Akronim (PL-EV-FC).

 

Numer umowy: POIR.04.01.04-00-0030/17

Okres realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2021

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 513 693.50 PLN

Podmioty realizujące projekt: ODIUT AUTOMEX Sp. z o.o., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw, Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

 

Przedmiotem projektu jest system energetyczny o przeznaczeniu do samochodu elektrycznego. System, w którym generatorem energii elektrycznej jest ogniwo paliwowe pracujące w trybie ciągłym zasilane wodorem generowanym w reformerze z metanolu. Energia elektryczna dystrybuowana jest z wykorzystaniem akumulatora w zależności od zapotrzebowania układów funkcjonalnych pojazdu. Funkcjonowanie systemu energetycznego w całości sterowane jest z wykorzystaniem opracowanych algorytmów wynikających ze specyfiki eksploatacji pojazdu elektrycznego.

 

Rozwój pojazdów elektrycznych w Polsce uwarunkowany jest strukturą i stanem sieci energetycznej. Włączenie do eksploatacji dużej liczby pojazdów elektrycznych wiąże się z koniecznością modernizacji sieci energetycznej oraz zwiększa zapotrzebowanie na energię elektryczną, która obecnie pochodzi głównie z energii nieodnawialnej, co powoduje zwiększoną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W związku z tym konieczne jest poszukiwanie nowych sposobów na pozyskanie czystej energii do napędu pojazdów elektrycznych.

 

Problematyka podjęta w projekcie związana jest z opracowaniem systemu energetycznego dedykowanego do pojazdów elektrycznych. Cechą innowacyjną projektu jest użycie wodorowo-tlenowych niskotemperaturowych ogniw paliwowych jako ciągłego układu dodatkowego zasilania. Istotą hybrydowego systemu jest adaptacyjny układ sterowania jego komponentami. Kluczowym elementem układu hybrydowego są niskotemperaturowe ogniwa paliwowe (ang. Polymer Membrane Fuel Cell, PEMFC) zasilane wodorem wytwarzanym na pokładzie w reformerze metanolu. Istotą układu jest zapewnienie ciągłej pracy ogniwa paliwowego wytwarzającego energię elektryczną dostarczaną do akumulatora energii, z którego są zasilane układ napędowy i układy funkcjonalne pojazdu elektrycznego. Ciągła praca hybrydowego źródła energii powoduje konieczność zastosowania ogniwa paliwowego o mocy przynajmniej 5 kW.

 

Celem projektu jest opracowanie systemu energetycznego zbudowanego z akumulatora elektrochemicznego oraz stosu ogniw paliwowych PEMFC, w którym innowacyjnym w kraju rozwiązaniem jest wykorzystanie metanolu do produkcji wodoru na potrzeby zasilania ogniw paliwowych. Zastosowanie proponowanego układu energetycznego pozwoli na odciążenie sieci energetycznej przez zasilanie pojazdów elektrycznych metanolem - paliwem płynnym, które uważane jest za "nośnik wodoru" lub "chemiczny magazyn energii". Metanol można w łatwy sposób dystrybuować wykorzystując istniejącą sieć dystrybucji paliw węglowodorowych.