Kontakt

ODIUT Automex Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 55d

80 - 557 Gdańsk

 
Telefony:

centrala: +48 585 220 620

księgowość: +48 585 220 632

serwis: +48 585220623

 

Fax: +48 585 220 621

E-mail: automex@automex.eu 

 

NIP: 584-03-05-477

REGON: 001258580

KRS: 0000329308

 
Santander Bank Polska SA 1 Oddział w Gdańsku:

(PLN:) 96 1090 1098 0000 0000 0901 5452

(EUR:) 43 1090 1098 0000 0001 1220 7431

SWIFT: WBKPPLPP

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,VII Wydział Gospodarczy

kapitał zakładowy 50160 PLN wpłacony w całości

GIOŚ: E0014718W