Brama emisyjna

rojekt: Brama emisyjna – urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych

 

Numer wniosku: POIR.04.01.02-00-0002/18

Okres realizacji projektu: 01.01.2019-30.11.2021

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 893 530.50 PLN

Podmioty realizujące projekt: ODIUT AUTOMEX Sp. z o.o., Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

 

Celem projektu jest opracowanie narzędzia (wraz z technologią wykonania) do pomiaru emisji związków toksycznych i zadymienia spalin z przejeżdżających pojazdów drogowych oraz szynowych. Ponadnormatywna emisja związków toksycznych spalin z pojazdów silnikowych jest częstym zjawiskiem i ma istotny wpływ na degradację środowiska naturalnego. Brama emisyjna umożliwi szybką ocenę emisji z przejeżdżających pojazdów i w konsekwencji natychmiastowe ich wyeliminowanie z ruchu w razie przekroczenia przyjętych standardów. Jest to niezbędne działanie mające na celu ochronę środowiska dla aktualnego i przyszłych pokoleń, co jest podstawową zasadą zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu przewiduje się opracowanie modułowego urządzenia bazującego na analizatorach optycznych (ND-IR, -UV), które będzie mogło być dostosowywane do potrzeb klientów. Niezbędne będą pomiary emisji (RDE) z pojazdów samochodowych (PC, HDV) i szynowych różnych kategorii emisyjnych (Euro, Tier). Przewiduje się pomiary: CO, HC, NOx, PM oraz zadymienia spalin. W dalszej części projektu wykonane będą badania metod detekcji związków toksycznych spalin emitowanych za pojazdami. Planuje się także wykonanie badań rozcieńczenia strumienia spalin z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków drogowych i torowych. Właściwości spalin za pojazdem są zależne od wielu czynników, dlatego przewidziano konieczność wykonania specjalistycznych wielozakresowych prac badawczych. W projekcie będą brane pod uwagę pojazdy drogowe oraz szynowe, dzięki czemu zwiększone zostaną możliwości komercjalizacji efektów projektu. Potencjalni odbiorcy to: terytorialne jednostki administracyjne, zarządcy dróg, administratorzy sieci kolejowych, służby porządkowe, ośrodki naukowe i in. Na podstawie wykonanych prac wykonany zostanie model urządzenia oraz prototyp funkcjonalny.